Podsumowanie Księgi Życia Baranka

Podsumowanie
Księgi Życia

Objaśniając wszechświat, świat i człowieka, Księga Życia Baranka jest tą manną z nieba, która zaspokaja tego, który ją spożywa.
Strona główna
Podsumowanie Księgi Życia
Darmowe pobieranie księgi życia w formacie PDF lub EPUB
Zamów wydaną księgę u wydawcy : PLUMOR
Kontakt
Pokaz rysunków z księgi
Filmy wyreżyserowane przez czytelników
Pomoc
Darmowe pobieranie Księgi Życia Baranka

Wyłącznie święci przeczytają w całości Księgę Życia Baranka i odnajdą w niej swoje imię, ponieważ rozpoznają się oni w tym rękopisie.

APOKALIPSA 13(8) - - - A wszyscy ludzie, których imion nie zapisano przed powstaniem świata w księdze życia zabitego Baranka, oddadzą cześć bestii (bestia 666).